Styrelsen

Vår styrelse

 

Marie Clasgård

VD, ordförande,

utvecklingsledare,

föreläsare

Marie har lång erfarenhet som pedagog med förebyggande arbete i skolan och idrotten.Tidigare samordnare för drogförebyggande arbete inom Mobilisering mot Narkotika/Alkoholkommitten. Marie har skrivit en del pedagogiskt material för Svenska Narkotikapolisen. Nationellt nominerad/pris till Årets Förebyggare 2013 av CAN. Samordnare för "Mobilisering mot droger- alla kan bidra", för Gbg Stads Centrum.

 

Mia Ericson

Docent, föreläsare

 

 

Docent vid Göteborgs Universitet och har i drygt 20 år forskat om hur alkohol aktiverar hjärnans belöningssystem. Mia disputerade 2000 med en avhandling om hur alkohol och nikotin samverkar i belöningssystemet Mia har under de senaste åren intresserat sig för alkohol i kombination med energidrycker.

 

Tommy Moberg

Utbildningskonsulent,

föreläsare

 

Socionom som 1990 var en av de första i landet som kom att arbeta i behandling med missbrukare av anabola steroider. Expert i frågor kring ungdom, dopning och narkotikamissbruk. Därutöver handleder och utbildar Tommy på högskola, inom skola, socialtjänst, sjukvård i Sverige, Norge och Danmark. Fick ”Ren Idrotts pris” 2007. Nationellt pris till Årets Förebyggare 2014 av CAN.

 

Michael Lundgren

Leg psykolog, föreläsare

 

 

Michael har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Erfaren handledare och utbildare inom barn- och ungdomsverksamheter.Undervisar och handleder på universitet och högskola. Medförfattare till böcker med focus på möten med barn i utsatthet. Michael har ett särskilt fokus på problematiken kring kränkningar och övergrepp mot barn och unga.

 

Lennart Johansson

Utbildningskonsult,

föreläsare

 

Socionom och utbildningskonsulent inom narkotika och alkoholområdet. Har många års erfarenhet av arbete med missbruksproblematik, bl.a. med ungdomar omhändertagna för Lob.

Över 18 års arbete i Göteborgs narkotikarotels operativa enheter i missbruksmiljöer. Expert på ”tidig upptäckt” och signaler på missbruk. Utbildar i dag personal i Göteborg i att göra bedömningar på berusning och upptäckt av narkotikaanvändning i krogmiljö.

 

Karin Breding

Kriminalinspektör

Utredningschef,föreläsare

 

Kriminalinspektör/Utredningschef på spaningssektionen 1 i Storgöteborg. Arbetar bland annat med utredningar av grova narkotikabrott och övriga egeninitierade narkotikabrott. Flera års erfarenhet som polis och narkotikapolis. Stort intresse och kunskap om problematiken kring Internetdroger.

 

Kaj Knudsen

Docent och narkosöverläkare,

föreläsare

Docent vid Göteborgs Universitet och har arbetat med intensivvård och akuta förgiftningar i mer än 28 år. Kai är specialist i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där han arbetar som överläkare. Kai Knudsen disputerade 1994 med en avhandling om överdosering med tricykliska antidepressiva läkemedel och har under senare år främst kommit att ägna sig åt akuta drogförgiftningar.

 

Martin Carlsson

Polis, föreläsare