Start

Det bästa sättet att påverka framtiden är

att skapa den.

Det gör man bäst genom att stödja barn och ungdomar i sin utveckling.

Informera

Stiftelsen Sportfront arbetar förebyggande och främjande. Vi verkar samhällsstödjande och tar avstånd från droger, våld och utanförskap.

Vår målsättning är att stärka den sociala och ekonomiska hållbarheten genom att värna om de mänskliga rättigheterna, med barn och unga i fokus.Vårt mål är att skapa ett samhälle med trygghet och god hälsa.Sportfront vill minska risker och skapa trygghet där människor lever och verkar.

Utbilda

Vi bidrar med kunskap och erfarenhet och därigenom stimulera

god samverkan i det lokala, regionala och nationella samhället.

Vi erbjuder verksamhetsutveckling, konsultuppdrag, viss certifiering, föreläsningar, utbildningar och handledning för olika aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. Vi bedriver projekt med fokus på trygg idrott. En samverkan som hjälper oss att åstadkomma hållbar förändring på flera olika nivåer i samhället.

Samarbeta

Fler insatta vuxna ger färre utsatta barn och ungdomar. Tillsammans med Sportfronts spetskompetens kan vi erbjuda Good Society. Genom ökad kunskap, medvetenhet och en ökad beredskap, kan vi bli en starkare motkraft med det vålds- och drogförebyggande arbetet i samhället.

Välkomna att höra av er!