Start

Det bästa sättet att påverka framtiden är

att skapa den.

Det gör man bäst genom att stödja barn och ungdomar i sin utveckling.

Informera

Stiftelsen Sportfront arbetar förebyggande och främjande. Vi verkar samhällsstödjande och tar avstånd från droger, våld och ohälsa.Vi strävar efter att förankra perspektiv som utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Vår målsättning är att stärka den sociala och ekonomiska hållbarheten genom att värna om de mänskliga rättigheterna, med barn och unga i fokus.Vårt mål är att skapa ett samhälle med trygghet och god hälsa.Sportfront vill minska risker och skapa trygghet där människor lever och verkar.

Utbilda

Vi bidrar med kunskapshöjande insatser och stimulerar till

god samverkan i det lokala, regionala och nationella samhället.

Vi erbjuder verksamhetsutveckling, konsultuppdrag, viss certifiering, föreläsningar, utbildningar och handledning för olika aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. Vi bedriver projekt med fokus på barns rätt att växa upp i vålds- och drogfria miljöer. En samverkan som hjälper oss att åstadkomma en hållbar förändring på flera olika nivåer i samhället.

Samarbete

Fler insatta vuxna ger färre utsatta barn och ungdomar! Tillsammans med Sportfronts spetskompetens kan vi erbjuda en långsiktig och hållbar utveckling.Genom ökad kunskap, medvetenhet och en ökad beredskap, kan vi i bred front bli en starkare kraft i det vålds- och drogförebyggande arbetet i samhället.

Välkomna att höra av er!