Styrelsen

Vår styrelse

Marie Clasgård – utvecklingsledare, föreläsare

Marie är grundare till stiftelsen Sportfront mot droger, våld och ohälsa Hon är ordförande i styrelsen och vd för verksamheten. Marie har lång erfarenhet som pedagog med förebyggande arbete i skolan och idrotten.Tidigare samordnare för drogförebyggande arbete i Mobilisering mot Narkotika. Hon har skrivit en del pedagogiskt material för Svenska Narkotikapolisen. Nationellt pris till Årets Förebyggare 2013 av CAN. Samordnare  för "Mobilisering mot droger- alla kan bidra" och Våld i nära relationer i Gbg Stads C. Nominerad till Svenska Barnidrottspriset 2021.

Tommy Moberg – Utbildningskonsult, föreläsare

Socionom som 1990 var en av de första i landet som kom att arbeta i behandling med missbrukare av anabola steroider. Expert i frågor kring ungdom, dopning och narkotikamissbruk. Därutöver handleder och utbildar Tommy på högskola, inom skola, socialtjänst, sjukvård i Sverige, Norge och Danmark. Fick ”Ren Idrotts pris” 2007. Nationellt pris till Årets Förebyggare 2014 av CAN.

Lennart Johansson – Utbildningskonsult, föreläsare

Socionom och utbildningskonsulent inom narkotika och alkoholområdet. Har många års erfarenhet av arbete med missbruksproblematik, bl.a. med ungdomar omhändertagna för Lob.

Över 18 års arbete i Göteborgs narkotikarotels operativa enheter i missbruksmiljöer. Expert på ”tidig upptäckt” och signaler på missbruk. Utbildar också personal i krogmiljö att göra bedömningar på berusning och upptäckt av narkotikaanvändning. Nationell samordnare för Krogar mot knark 2009-2015.

Kaj Knudsen – Docent och narkosöverläkare, föreläsare

Docent vid Göteborgs Universitet och har arbetat med intensivvård och akuta förgiftningar i mer än 30 år. Kai är specialist i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där han arbetar som överläkare. Kai Knudsen disputerade 1994 med en avhandling om överdosering med tricykliska antidepressiva läkemedel och har under senare år främst kommit att ägna sig åt akuta drogförgiftningar.

Mia Ericson – Professor, föreläsare

Professor i beroendemedicin vid Göteborgs Universitet. Mia har i drygt 20 år forskat om hur alkohol aktiverar hjärnans belöningssystem. Mia disputerade 2000 med en avhandling om hur alkohol och nikotin samverkar i belöningssystemet Mia har under de senaste åren intresserat sig för alkohol i kombination med energidrycker.

Michael Lundgren – Leg psykolog, föreläsare

Michael har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Erfaren handledare och utbildare inom barn- och ungdomsverksamheter.Undervisar och handleder på universitet och högskola. Medförfattare till böcker med fokus på möten med barn i utsatthet. Michael har ett särskilt fokus på problematiken kring kränkningar och övergrepp mot barn och unga. Handleder polisen i dessa frågor.

Karin Breding – Kriminalkommissarie och utredningschef, fokus på grova brott och narkotikafrågor, föreläsare

Kriminalkommissarie och utredningschef med fokus på grova brott och narkotikafrågor. Arbetar bland annat  med utredningar av grova narkotikabrott och övriga egeninitierade narkotikabrott. Flera års erfarenhet som polis och narkotikapolis. Stort intresse och kunskap om problematiken kring Internetdroger.

Martin Carlsson – Polis, föreläsare

Polis på regionalt IT-brottscentrum. Flera års erfarenhet som barnförhörsledare. Har under flera år arbetat med utredningar där barn och ungdomar utsatts för dokumenterade sexuella övergrepp. Arbetar idag på Polishögskolan med utbildningar.