AAS (anabola androgena steroider) och kosttillskott – Ren Träning

AAS (anabola androgena steroider) och kosttillskott – Ren Träning

Vad händer i kroppen? Vilka risker och konsekvenser finns det? Tecken och symtom? Vad säger lagen? Fysiska och psykiska bieffekter, samt sociala konsekvenser av steroidanvändande? Behandling? Är ditt Gym utbildat? PWO (pree workout) produkter-beövs dem och vilka risker finns det?


Anabola androgena steroider är tillverkade kopior av manligt könshormon testosteron. De flesta som missbrukar anabola steroider är män. Enligt en undersökning på Resurscentra för hormonmissbruk ser vi dessvärre en nästan 10 ggr förhöjd dödlighet bland dessa patienter. Hjärt-kärlsjukdom, suicid och annan drogrelaterad död ses bland dödsorsakerna.