Cannabis – Tidig upptäckt, tecken och symtom.

Cannabis – Tidig upptäckt, tecken och symtom.

Bruket - missbruket? Vilka skadeverkningar finns? Risker och konsekvenser? Tecken och symtom? Hur påverkar det individen, samhället och miljön? Får alla samma effekter? Cannabis är samlingsnamnet på hasch, marijuana och hascholja och alla framställs ur växten Cannabis sativa. Cannabis är den vanligaste illegala narkotikan i Sverige. Cannabis lagras i hjärnan och kan försämra samordnande funktioner. Människor som regelbundet röker cannabis kan bli sega, förlora omdömet och kan få stora problem att sortera intryck, förstå sig själva, tolka sammanhang och orka med vardagen.