En trygg och säker skolmiljö

En trygg och säker skolmiljö 

Vilka kunskaper har er verksamhet idag? Vilken policy och handlingsplan finns? Vilka är de vanligaste ungdomsdrogerna? Tecken och symtom?Hur och när kan vi besiktiga skåpen i skolan? Vad säger lagen? Vilka rättigheter-skyldigheter finns? Drogtester i skolan? Verksamhetsplan? Bra föräldramöten?


Det vålds- och drogförebyggande arbetet i skolan handlar om en ökad kunskap, medvetenhet och en beredskap på vad som ska göras.Det behövs en långsiktighet, samverkan, kunskap, kontinuitet och tålamod, samt ett tydligt ledarskap. Många små insatser från flera håll som tillsammans ger goda resultat för att skydda barn och unga att hamna i ett utanförskap i samhället.