Energidrycker – en hälsofara?

Energidrycker – En hälsofara?

Behövs energidrycker? Vilka biverkningar finns? Vilken åldersgräns gäller? Ska de säljas på skolor och idrottsanläggningar? Energidrycker tillhör en klass av dryck som innehåller flera uppiggande substanser, med avsikten att öka välbefinnandet och prestations- och koncentrationsförmågan. Från flera håll har det rapporterats att barn och ungdomar blivit rastlösa, ”speedade” och okoncentrerade. Symtom som hjärtklappning, bröstsmärtor, ångest och sömnbesvär, som en följd av konsumtion av energidrycker. Livsmedelsverkets rekommendation är bland annat att det inte är lämpligt som törstsläckare eller som vätskeersättning vid fysisk aktivitet.