Inspirationsdag för idrott och föreningar

Inspirationsdag för idrott och föreningar

Vad är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten? Vad vill er förening och varumärke stå för och förknippas med för värden? Idrottens mål är rent spel, erbjuda trygghet och gemenskap, särskilt viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Meningsfull fritid är en stark friskfaktor i det förebyggande arbetet mot våld, droger, utanförskap och ohälsa. Alla barn och unga har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt som befrämjar växande och en sund utveckling.


En heldags utbildningskonferens med några av landets främsta experter som ger dig ökad kunskap,medvetenhet och en ökad beredskap om våld, droger , sexuella övergrepp och dess konsekvenser. En heldag som kan användas som en mobilisering/samordning inom ett förbund, förening, kommun, stadsdel, där syftet är att utveckla verksamhetens värdegrundsarbete ex inom idrotten som gör stor samhällsnytta.