Internetdroger

Internetdroger

Vad säger lagen? Vem säljer? Vem ansvarar för klassning av missbruksdroger? Hur kan vi arbeta förebyggande? Hur kan vi begränsa tillgängligheten? Vilka kunskaper har vi för att arbeta förebyggande och främjande? En allt större del av narkotikahandeln sker på Internet. Ur ungdomssynpunkt är det RC-drogerna som är farligast, men även alla läkemedel som finns att tillgå.