Läkemedel

Läkemedel

Risker med överdosering av läkemedel? Internet och läkemedel? Intag av opioider under längre tid. Risker och konsekvenser? Drogrelaterade dödsfall av opioider? Vad säger lagen? Opioider och alkohol? Tramadol och ungdomar? Störningar i kroppens hormonsystem?


Läkemedel och narkotika överlappar många gånger varandra. Läkemedel ska endast användas i medicinskt syfte, ordinerat av läkare. Att använda läkemedel i berusningssyfte är drogmissbruk. Vid missbruk av läkemedel finns alltid risk för överdosering och utveckling av beroende.