Narkotika på krogen

Ny utbildning

Narkotika på Krogen

Finns narkotika på krogen/restaurangen? De vanligaste drogerna? Hur arbetar man förebyggande för en trygg arbetsmiljö? Alkohollagen?


Att tillgodose att ens personal genom utbildning har en bra kunskap om alkohollagen, göra korrekta bedömningar om berusnings nivå, hantera besvärliga gäster, upptäcka och förhindra narkotikaanvändande, är en trygghet för både gäster och personal i krogbranschen.


Sportfront erbjuder högklassiga utbildningar för krog- och resaturangpersonal både i enstaka ämne och heldagsutbildningar, där flera ämnen ingår.