Sniffa eller boffa

Sniffa eller boffa

Vad innehåller tex doftsprayer?  Vilka biverkningar kan de ge?  Vad kan hända med hjärnan och andra viktiga organ i kroppen? Vilken åldersgräns gäller vid köp? Hur arbetar man förebyggande?


Sniffning är något som kommer och går bland ungdomar, men de förstår inte alltid hur farligt det kan vara. Att sniffa/ boffa innebär att andas in giftiga gaser. När gaserna når din hjärna utsätts den för syrebrist och du får ett rus. Din hjärna och andra organ i din kropp påverkas av den här syrebristen. Sniffning/boffning kan vara väldigt skadligt, redan vid ett enstaka tillfälle kan du drabbas av avsvimning eller överdos.