Vattenpipa och hälsorisker

Vattenpipa och hälsorisker 

Vilka hälsorisker finns?  Vad är det man röker?  Åldersgräns?  Risker för lungcancer, svår tandlossning och andra sjukdomar? Rök från vattenpipa innehåller samma typer av skadliga ämnen och partiklar som cigarettrök och medför stora hälsorisker. På grund av tobakens höga fuktighetshalt bildas det mer rök än av vanlig tobak. Vid vattenpipsrökning under en timme kan en lika stor volym rök inhaleras som den från 100 cigaretter eller fler (WHO).